English German French Poland Spanish Czech

Wytyczne

Poniższe narzędzie ma za zadanie pomóc w ocenie wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w trakcie studiów i podjęciu decyzji o dalszej ścieżce edukacyjnej.
Narzędzie służy wyłącznie do celów edukacyjnych. Nie powinno być stosowane jako porada psychologiczna i jako alternatywa dla doradcy zawodowego, z którego usług polecamy skorzystać.
Twoje odpowiedzi mogą być anonimowo przechowywane i wykorzystywane do dalszych badań.
Przedstawione zostanie Ci 60 zadań, które ocenisz w zależności od tego jak bardzo lubisz je wykonywać w skali: (1) zdecydowanie nie lubię (2) raczej nie lubię (3) nie mam zdania (4) raczej lubię (5) zdecydowanie lubię. Test nie powinien zająć więcej niż 20-30 minut, w zależności od tego jak wiele informacji zamierzasz udokumentować.

>>> get started

Coordinator

Logo: f-bbForschungsinstitut Betriebliche Bildung
Partners

Logo: Centre Interinstitutionnel 
de Bilan de Compétences 
Bourgogne Sud (CIBC)Centre Interinstitutionnel
de Bilan de Compétences
Bourgogne Sud (CIBC)

Logo: Universitat 
Autonoma de 
Barcelona (UAB)Universitat
Autonoma de
Barcelona (UAB)
Logo: Akademia 
Przedsiebiorczosci 
spolka z ograniczona 
odpowiedzialnoscia 
(AP)Akademia
Przedsiebiorczosci
spolka z ograniczona
odpowiedzialnoscia
(AP)
Logo: Narodni vzdelavaci fond, o.p.s. (NVF)Narodni vzdelavaci fond, o.p.s. (NVF)