English German French Poland Spanish Czech

Sieć kontaktów

Jednym z głównych celów projektu jest stworzenie sieci kontaktów pomiędzy doradcami,
a multiplikatorami z różnych krajów europejskich. Dlatego zgromadziliśmy kontakty ze wszystkich krajów parterów projektu.

Ze względu na ochronę danych oraz zagwarantowanie, że kontakty będą aktualne, lista nie jest publiczna. Aby otrzymać od nas listę kontaktów i hasło prosimy o wysłanie krótkiej wiadomości na adres lorenz.holthusen@f-bb.de.

Życzymy mile spędzonego czasu i owocnej współpracy w naszej sieci!

Coordinator

Logo: f-bbForschungsinstitut Betriebliche Bildung
Partners

Logo: Centre Interinstitutionnel 
de Bilan de Compétences 
Bourgogne Sud (CIBC)Centre Interinstitutionnel
de Bilan de Compétences
Bourgogne Sud (CIBC)

Logo: Universitat 
Autonoma de 
Barcelona (UAB)Universitat
Autonoma de
Barcelona (UAB)
Logo: Akademia 
Przedsiebiorczosci 
spolka z ograniczona 
odpowiedzialnoscia 
(AP)Akademia
Przedsiebiorczosci
spolka z ograniczona
odpowiedzialnoscia
(AP)
Logo: Narodni vzdelavaci fond, o.p.s. (NVF)Narodni vzdelavaci fond, o.p.s. (NVF)