English German French Poland Spanish Czech

Wytyczne

Na tej witrynie znajdziesz nasze wytyczne i raport międzynarodowy do pobrania.
Wytyczne zostały opracowane jako podstawa do tworzenia narzędzia online. Służą one za tło informacyjne do zrozumienia jak powstało narzędzie oraz jaka była podstawa metodologiczna.
Raport międzynarodowy przedstawia sytuację osób przerywających studia oraz różnice strukturalne w krajach partnerskich.

Downloads:
Guidelines (PDF, 999 kb)
Transnational Report (PDF, 322 kb)

Coordinator

Logo: f-bbForschungsinstitut Betriebliche Bildung
Partners

Logo: Centre Interinstitutionnel 
de Bilan de Compétences 
Bourgogne Sud (CIBC)Centre Interinstitutionnel
de Bilan de Compétences
Bourgogne Sud (CIBC)

Logo: Universitat 
Autonoma de 
Barcelona (UAB)Universitat
Autonoma de
Barcelona (UAB)
Logo: Akademia 
Przedsiebiorczosci 
spolka z ograniczona 
odpowiedzialnoscia 
(AP)Akademia
Przedsiebiorczosci
spolka z ograniczona
odpowiedzialnoscia
(AP)
Logo: Narodni vzdelavaci fond, o.p.s. (NVF)Narodni vzdelavaci fond, o.p.s. (NVF)