English German French Poland Spanish Czech

Vítejte na stránkách Pro Networks!

Studujete nebo jste studoval/a na vysoké škole informační a komunikační technologie (ICT)? Už jste své studium ukončil/a nebo uvažujete o předčasném ukončení nebo přerušení studia?

Tato webová stránka vám pomůže najít cestu k dalšímu vzdělávání a poskytne vám možnost zjistit, které zaměstnání v oblasti ICT by vám mohlo vyhovovat.
Najdete zde online ICT poradenský nástroj, který vám pomůže vytvořit přehled vašich kompetencí v oblasti ICT a nalezení vhodného dalšího vzdělávání v oblasti ICT na základě vašich zájmů.

Zjistěte své možnosti pokračovat ve studiu na střední nebo vyšší odborné škole.
Pomůže vám to v orientaci v různých ICT profesích a zlepší to vaši šanci na trhu práce!
Přejeme Vám zajímavý zážitek s našim on-line ICT poradenským nástrojem a hodně úspěchů při jeho vyplňování!

Coordinator

Logo: f-bbForschungsinstitut Betriebliche Bildung
Partners

Logo: Centre Interinstitutionnel 
de Bilan de Compétences 
Bourgogne Sud (CIBC)Centre Interinstitutionnel
de Bilan de Compétences
Bourgogne Sud (CIBC)

Logo: Universitat 
Autonoma de 
Barcelona (UAB)Universitat
Autonoma de
Barcelona (UAB)
Logo: Akademia 
Przedsiebiorczosci 
spolka z ograniczona 
odpowiedzialnoscia 
(AP)Akademia
Przedsiebiorczosci
spolka z ograniczona
odpowiedzialnoscia
(AP)
Logo: Narodni vzdelavaci fond, o.p.s. (NVF)Narodni vzdelavaci fond, o.p.s. (NVF)