English German French Poland Spanish Czech

Online nástroj

Online ICT poradenský nástroj vám pomůže najít spojitost mezi vašimi znalostmi, dovednostmi a schopnostmi, kterými disponujete, a poskytne vám základ pro rozhodování o možnostech dalšího studia. Nejedná se v žádném případě o psychodiagnostický poradenský nástroj a také nenahrazuje rozhovor s kariérovým poradcem, kterého vám doporučujeme s výsledky testu navštívit.
Online ICT poradenský nástroj je anonymní, neuvádějí se do něj žádné identifikační údaje. Všechny odpovědi budou průběžně analyzovány a použity pro šetření efektivity testu v následném výzkumu.
Online ICT poradenský nástroj obsahuje celkem 60 položek – názvy různých pracovních činností v oblasti ICT. Vaší úlohou je zvážit každou pracovní činnost a určit, do jaké míry vás ji baví vykonávat, s použitím následující škály: činnost (1) mě nebaví, (2) mě spíše nebaví, (3) nejsem vyhraněn/a – neumím říct, zda mě baví nebo nebaví, (4) spíše mě baví, (5) baví mě. Vyplnění testu trvá dvacet až třicet minut.

>>> get started

Coordinator

Logo: f-bbForschungsinstitut Betriebliche Bildung
Partners

Logo: Centre Interinstitutionnel 
de Bilan de Compétences 
Bourgogne Sud (CIBC)Centre Interinstitutionnel
de Bilan de Compétences
Bourgogne Sud (CIBC)

Logo: Universitat 
Autonoma de 
Barcelona (UAB)Universitat
Autonoma de
Barcelona (UAB)
Logo: Akademia 
Przedsiebiorczosci 
spolka z ograniczona 
odpowiedzialnoscia 
(AP)Akademia
Przedsiebiorczosci
spolka z ograniczona
odpowiedzialnoscia
(AP)
Logo: Narodni vzdelavaci fond, o.p.s. (NVF)Narodni vzdelavaci fond, o.p.s. (NVF)