English German French Poland Spanish Czech

Pokyny

Na této stránce naleznete Pokyny pro přípravu online nástroje a Nadnárodní zprávu ke stažení. Pokyny byly vytvořeny jako podklad pro tvorbu online nástroje. Obsahují základní informace pro porozumění, na jakých principech byl nástroj vytvořen a jaký je jeho metodologický základ.
Nadnárodní zpráva srovnává výchozí situaci v partnerských zemích týkající se předčasného ukončování vysokoškolského studia a další strukturální rozdíly v partnerských zemích.

Downloads:
Guidelines (PDF, 1654 kb)
Transnational Report (PDF, 322 kb)

Coordinator

Logo: f-bbForschungsinstitut Betriebliche Bildung
Partners

Logo: Centre Interinstitutionnel 
de Bilan de Compétences 
Bourgogne Sud (CIBC)Centre Interinstitutionnel
de Bilan de Compétences
Bourgogne Sud (CIBC)

Logo: Universitat 
Autonoma de 
Barcelona (UAB)Universitat
Autonoma de
Barcelona (UAB)
Logo: Akademia 
Przedsiebiorczosci 
spolka z ograniczona 
odpowiedzialnoscia 
(AP)Akademia
Przedsiebiorczosci
spolka z ograniczona
odpowiedzialnoscia
(AP)
Logo: Narodni vzdelavaci fond, o.p.s. (NVF)Narodni vzdelavaci fond, o.p.s. (NVF)